Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Šiaulių skyrius

Šiaulių skyrius

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos veikloje Šiaulių rajono skyrius aktyviai dalyvauja nuo 2011 metų. Šiaulių rajono skyrius noriai ir aktyviai dalyvauja LSDA renginiuose, suvažiavimuose, teikia pasiūlymus. Organizuoja skyriaus narių susirinkimus.

2011 metais Šiaulių rajono skyriaus narės Loreta Ščipokienė išrinkta asociacijos tarybos nare, Jolanta Kalinauskienė etikos komisijos nare.

2015 m. etikos komisijos narė Rasa Vaitkienė, finansų priežiūros komisijos narė –Zinaida Baltramaitienė.

2018 m. LSDA tarybos nare išrinkta Jolanta Kalinauskienė.

Šiaulių skyriaus - grupės nariai

PIRMININKĖ: