Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Biržų skyrius

Biržų skyrius

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Biržų skyrius savo veiklą pradėjo 1995 m. su 20 novatoriškai nusiteikusių narių, kuriems vadovavo Biržų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė.

Šiandien turime 21 asociacijos narį. Šiuo metu skyriui vadovauja Rita Kuginienė, dirbanti VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centre socialine darbuotoja.

Skyriaus veikla apima:

  • Kultūrinę veiklą;
  • Socialinių darbuotojų skatinimą;
  • Kompetencijų tobulinimo organizavimą;
  • Socialinių darbuotojų galimybių atestuotis didinimą;
  • Socialinių darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimą;
  • Socialinio darbuotojo profesijos įvaizdžio formavimą ir palaikymą;
  • Socialinės politikos rajone formavimą ir vertinimą;
  • Socialinių darbuotojų veiklos etikos kodekso standartų kūrimą ir laikymąsi;
  • Socialinių paslaugų rajone plėtrą;
  • Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Biržų skyriaus narystės skatinimą.

Biržų skyriaus - grupės nariai

PIRMININKĖ:

Rita Kuginienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
soc. darbuotoja su neįgaliais

+370 610 14937
kuginiene@gmail.com

NARIAI:

Vida Misiūnienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
socialinė darbuotoja – techninės pagalbos specialistė

vidutemis@gmail.com

Eugenija Prokopovičienė

Seimo nario patarėja

eugenija.prokopoviciene@lrs.lt

Rasa Gudeikienė

Biržų raj. savivaldybės, Parovėjos sen.,
socialinio darbo organizatorė

rasa.gudeikiene@hotmail.com

Solvita Martinonienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
socialinė darbuotoja darbui su šeima

solevita2@gmail.com

Bronė Staškevičienė

Biržų raj. Socialinės paramos skyrius,
specialistė

bronė.staskeviciene@birzai.lt

Jurgita Levonienė

VŠĮ ,,Pagalbos centras“

le.jurga@gmail.com

Astra Kubilienė

VŠĮ ,,Pagalbos centras“

astrulis1@gmail.com

Aušrelė Mizarienė

Biržų raj. Socialinės paramos skyrius,
specialistė

ausra.mizarienė@gmail.com

Angelė Čepokienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
lankomosios priežiūros darbuotoja

Simona Gudienė

Biržų raj. Socialinės paramos skyrius,
specialistė

simona.gudiene@birzai.lt

Ada Černiauskienė

Biržų raj. savivaldybės, Pabiržės sen.,
socialinio darbo organizatorė

59345ada@gmail.com

Regina Židonienė

VŠĮ ,,Pagalbos centras“,
direktorė

pagalboscentras@gmail.com

Lionė Jerusevičienė

Biržų raj. Socialinės paramos skyrius,
specialistė

lione.jaruseviciene@gmail.com

Irena Jurgaitienė

Biržų raj. ,,Šv. Pauliečio senelių namai“,
direktorė

irutej8@gmail.com

Gintarė Lukšienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
globos centro koordinatorė/p>

gintares@gmail.com

Svetlana Vaitaitienė

Biržų raj. savivaldybės, N. Radviliškio sen.,
socialinio darbo organizatorė

svaitaitine@gmail.com

Indra Leliukė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
globos centro atvejo vadybininkė

indra.leliuke@gmail.com

Kristina Uche

VŠĮ ,,Pagalbos centras“,
socialinė darbuotoja

pagalboscentras@gmail.com

Virginija Bložienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
socialinė darbuotoja darbui su šeima

Eugenija Anilionienė

VŠĮ Biržų raj. Socialinių paslaugų centras,
socialinė darbuotoja darbui su šeima

eugenija.anilioniene@gmail.com

Virginija Dudukienė

Biržų raj. Legailių senelių globos namai,
socialinė darbuotoja

dudukienev@gmail.com