Apie LSDA

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija susikūrė 1993 metais. Asociacijos iniciatyva 1998 m. priimtas Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Šiuo metu asociacija vienija apie 1100 narių. Nuo pat savo veiklos pradžios, asociacija pagrindiniu savo tikslu kėlė socialinių darbuotojų atstovavimą ir dalyvavimą socialinės politikos formavimo procesuose. LSDA nariai dalyvauja Socialinio darbo tarybos veikloje, aktyviai prisideda priimant svarbius socialinio darbo profesijai sprendimu.

Kviečiame visus socialinius darbuotojus jungtis prie asociacijos ir kartu kurti profesijos ateitį!

LSDA misija:

Telkti socialinius darbuotojus kartu kurti inovatyvią, socialinio darbo profesinėmis žiniomis grįstą praktiką, siekiant profesinio augimo.

LSDA veiklos uždaviniai:

telkti ir vienyti Lietuvos socialinių paslaugų srities darbuotojus;

kelti šalies socialinio darbo lauke esančias problemas;

teikti siūlymus vykdomosios valdžios organams formuojant socialinę politiką;

kurti inovatyvią, socialinio darbo žiniomis grįstą praktiką;

populiarinti socialinio darbo profesijos vardą.

LSDA vertybės:

aktyvus dalyvavimas;

socialinis dialogas;

inovatyvumas;

lyderystė;

bendradarbiavimas.

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos veiklos kryptys:

Siekti socialinio darbo profesijos prestižo augimo visuomenėje.

Dalyvauti socialinės politikos formavimo procese.

Skatinti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų aktyvų bendradarbiavimą siekiant socialinių problemų sprendimo.

Kartu su akademine bendruomene kurti socialinio darbo žinias ir jas taikyti praktikoje.

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Skatinti pasikeitimą žiniomis, metodinės pagalbos sklaidą tarp įstaigų.

Atstovauti socialinio darbo praktikus politikos lauke ir žiniasklaidoje.

Formuoti socialinio darbo profesijos ir socialinio darbuotojo kaip profesionalo įvaizdį visuomenėje.

LSDA yra Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos narė.

Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija yra pasaulinė profesinio socialinio darbo įstaiga. Ją sudaro 120 profesionalių socialinio darbo asociacijų, atstovaujančių daugiau nei 3 milijonams socialinių darbuotojų.

Narystė

Asociacijos narių skaičius nuolat auga, šiuo metu asociacijoje veikia 18 skyrių. Asociacija nuolat kviečia socialinius darbuotojus burtis ir kurti naujus skyrius. Norėdami įkurti skyrių, kreipkitės į Asociacijos Tarybą, norėdami įstoti į Asociaciją, kreipkitės į artimiausią LSDA skyrių.

Narystės Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijoje nauda nariams:

Mokymai nariams

Kompetencijų tobulinimas užsienyje

Užsienio partnerių duomenų bazė.

Bendri renginiai, galimybė dalyvauti socialiniuose klubuose.

Atstovavimas valstybinėse institucijose

Nemokama teisinė pagalba

Gildijos ženklas (šiuo metu kuriamas)