LSDA Taryba 2023-2028 m.

2023-2028 m. LSDA Taryba buvo išrinkta 2023 m. balandžio 4 d. LSDA rinkiminio suvažiavimo metu Raudondvario dvare. Tarybą sudaro 11 narių.

LSDA Taryba

LSDA Taryba 2018-2023 m.

2018-2023 m. LSDA Taryba buvo išrinkta 2018 m. birželio 4 d. LSDA rinkiminio suvažiavimo metu. 2018 m. dviem išrinktiems tarybos nariams atsisakius narystės, 2019 m. rugsėjo 26 d. LSDA suvažiavimo nutarimu Tarybos sudėtis buvo patikslinta. Tarybą sudarė 11 narių.

Pagrindinės Tarybos funkcijos:

  • koordinuoja LSDA veiklą;
  • nustato viešos informacijos apie LSDA teikimo tvarką;
  • priima sprendimus dėl skyrių steigimo;
  • sprendžia bendradarbiavimo su šalies ir užsienio partneriais klausimus;
  • priima sprendimus dėl dalyvavimo projektinėje veikloje;
  • šaukia visuotinį narių suvažiavimą;
  • priima sprendimus dėl LSDA lėšų panaudojimo.

LSDA Tarybos sudėtis

Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė

Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto lektorė

+37061218912

ieva@innovate.lt

Jūratė Čečetienė

„Vilniaus Lakštingalos namų“ direktorė

+37060680941

gudeliai06@yahoo.com

Saulius Davainis

VšĮ LSMU Kauno ligoninės
Socialinės veiklos skyriaus vadovas,
Kauno kolegijos lektorius

+37060387826

lsdakaunoregionas@gmail.com

Virmanta Kvedarienė

Jaunuolių dienos centro (Panevėžys) socialinė darbuotoja

virmanta.kvedariene@gmail.com

Saulius Liekis

VšĮ Klaipėdos Psichikos sveikatos centro socialinis darbuotojas

+37068113222

liekiss@gmail.com

Miglė Maniušytė

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorės pavaduotoja socialiniam darbui

+37067467954

m.maniusyte@gmail.com

Natalja Markovskaja

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė

+37067811355

natalja.markovskaja@reabilitacija.lt

Kristina Rudzinskė

Lazdijų r. sav. socialinės globos centro „Židinys“ globos koordinatorė

+37064602487

kristina.rudzinske@sgcz.lt

Rita Trečiakauskienė

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė

+37067765275

rita.treciakauskiene@spcentras.lt

Irma Zabulionienė

Kauno miesto socialinių paslaugų centrao socialinė darbuotoja

+37061094749

i.zabulioniene@kaunospc.lt

Anželika Žolnerukaitė

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų direktorė

+37067016074

anzelika.zolnerukaite@gmail.com