LSDA Taryba

LSDA Taryba

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Naujas LSDA Taryba buvo išrinkta 2018 m. birželio 4 d.. LSDA rinkiminio suvažiavimo metu. 2018 m. dviem išrinktiems tarybos nariams atsisakius narystės Taryboje, 2019 m. rugsėjo 26 d. LSDA suvažiavimo nutarimu Tarybos sudėtis buvo patikslinta. Šios Tarybos kadencija tęsis iki 2023 metų.

Pagrindinės Tarybos funkcijos:

  • koordinuoja LSDA veiklą;
  • nustato viešos informacijos apie LSDA teikimo tvarką;
  • priima sprendimus dėl skyrių steigimo;
  • sprendžia bendradarbiavimo su šalies ir užsienio partneriais klausimus;
  • priima sprendimu dėl dalyvavimo projektinėje veikloje;
  • šalina LSDA narius;
  • šaukia visuotinį narių suvažiavimą;
  • priima sprendimus dėl LSDA lėšų panaudojimo.

Naujai išrinktos Tarybos sudėtis:

Alma Buginytė

VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų
vyriausioji socialinė darbuotoja

8 605 53763

elmabuginyte@gmail.com

Dr. Ieva Adomaitytė – Subačienė

Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto lektorė

861218912

ieva@innovate.lt

Jūratė Čečetienė

BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono direktorė

860680941

gudeliai06@yahoo.com

Saulius Liekis

VšĮ Klaipėdos Psichikos sveikatos centro socialinis darbuotojas

868113222

liekiss@gmail.com

Neringa Žalėnė

Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų ir Trumpalaikės globos centro vedėja

865191099

savarankiski@valakampiuspn.lt

Edmundas Vaitiekus

LPF „Nugalėtojų akademija“ socialinis darbuotojas

e.vaitiekus@gmail.com

Jolanta Kalinauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos specialistė socialiniam darbui

861119360

soc.darbuotojubendruomene@gmail.com

Aurelija Bilvinienė

Raseinių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis

867618478

aurelija.bilviniene@gmail.com

Jolanta Navickienė

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja

861523018

j.navickiene@rpl.lt

Eglė Valauskienė

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriaus socialinė darbuotoja – administratorė

861134044

eglevalauskiene@gmail.com

Birutė Vaičkienė

Plinkšių globos namų (Mažeikių rajonas) direktorė