LSDA Prezidentė

Jūratės Tamašauskienės biografija

Jūratė Tamašauskienė, 1990 metais Vilniaus edukologijos universitete įgijusi istorijos – teisės mokytojos kvalifikaciją, savo profesinį kelią pradėjo Kauno J. Grušo gimnazijoje, kur dirbo istorijos mokytoja bei direktoriaus pavaduotoja sociokultūriniam darbui. Vėliau jai teko išbandyti darbo teisėtvarkos institucijoje patirtį – Kauno policijos komisariate dirbant su vaikais, kuriems būdingas delinkventinis elgesys bei šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką.

Socialinio darbo link Jūratė pasuko 1996 metais kai pradėjo dirbti dienos centre „Šviesa“ su suaugusiais asmenimis, turinčiais proto negalią. Padirbėjusi auklėtoja (dabar tai socialinio darbuotojo pareigybė), direktoriaus pavaduotoja, 2008 metasi tapo dienos centro „Šviesa“ vadove, kuria dirba iki šiol.

2000 metais Jūratė Tamašauskienė Vilniaus universitete įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Nuo 2018 m. tapo Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS konsultante. Jūratė nuo 1998 metų yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos (LSDA) nare. 2015 metais buvo išrinkta LSDA Vilniaus skyriaus pirmininke, LSDA tarybos nare bei viceprezidente.

Jos iniciatyva Vilniaus skyriuje pradėtas rinkti geriausias Vilniaus socialinis darbuotojas (Šveicariško laikrodžio nominacija), socialinio darbuotojo padėjėjas (Skėčio nominacija), geriausias debiutuojantis socialinis darbuotojas.

2018 metais išrinkta LSDA prezidente. Jūratė už indėlį į socialinių paslaugų teikimą apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ bei Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.