LSDA Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkė Jūratė Tamašauskienė

tel/faks. 2121578, tel. 2122172, 2614707, mob. tel. 8 616 07455
el. paštas:  dcsviesa@dcsviesa.lt 

LSDA Vilniaus skyriaus šventė

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus nariai 2018 m. spalio 24 dieną rinkosi į Senjorų socialinės globos namus, kuriuose minėjo profesinę šventę – vyko konferencija  “Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus stiprinimo galimybės”. Renginys prasidėjo nuotaikingu spektakliu “Kas apsakys tas dzūkų linksmybes” (vaidino aktorės Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė, grojo muzikantai Paulius Kovalenko ir Darius Mockevičius).

Iškilmingiems muzikos akordams palydint tradiciškai buvo apdovanoti 2018 metų geriausi Vilniaus regiono socialiniai darbuotai, socialinių darbuotojų padėjėjai bei socialinio darbo debiutantai.

Vilniaus geriausio 2018 metų socialinio darbuotojo - „Šveicariško laikrodžio“ nominacijos nugalėtoja tapo Angelė Suchovienė, Vilniaus miesto nakvynės namų socialinio darbo organizatorė. Ji apdovanota rankiniu laikrodžiu.

Socialinio darbo 2018 metų debiuto apdovanojimas atiteko Indrei Lankelytei, Senjorų socialinės globos namų socialinei darbuotojai, ji apdovanota 30 eurų vertės knygyno dovanų kuponu.  

Vilniaus 2018 metų geriausiu socialinio darbuotojo padėjėju tapo Janina Jerofejeva, Strūnos socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėja, jai skirta dovana – prašmatnus skėtis.

Vėliau konferencijos dalyviai diskusijų grupėse aptarė Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus stiprinimo galimybes. Aptarimas vyko keturiose grupėse, kurių moderatoriai pristatė išsamias aptartų temų išvadas.

Diskusijas pirmoje grupėje moderavo LSDA nariai  Miglė Maniušytė ir Vygintas Petrikas. Diskusijos tema „Kaip atrasti, aktyvinti ir išauginti lyderius“.  Diskutuota, kad vadovas nebūtinai turi būti lyderis - veiksmingiausia, kai vadovas ir lyderis dirba kartu dėl bendro tikslo. Svarbu, kad vadovas gebėtų priimti idėjas, identifikuoti lyderius, deleguoti užduotis, suburti ir įgalinti bendruomenės narius. Diskusijos dalyviai minėjo socialinės srities lyderius – tai Nikas Vujičičius, Motina Teresė, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Grupė padarė išvadą, kad lyderiu gali būti kiekvienas socialinis darbuotojas, nes lyderystė nepriklauso nuo darbo užmokesčio, darbo krūvio ar pareigų pavadinimo. Apibendrinant lyderio portretą, sąmoningai pasirinkta moteris, nes mes pasisakome už lyčių lygybę bei moterų lyderystės skatinimą tiek socialiniame darbe, tiek kitose srityse.

Diskusijas antroje grupėje moderavo LSDA narė Rūta Damkauskaitė Viržonienė, diskusijų tema „Kokias priemones turi įgyvendinti LSDA Vilniaus skyrius, kad kiekvienas asociacijos narys pasijustų jos dalimi?“ Grupė po diskusijų pasiūlė šias priemones:

-          organizuoti konferencijas, mokymus, rengti aktualias kvalifikacijos kėlimo programas ir vesti mokymus vieni kitiems;
-          lankytis pas kolegas, bendrauti, dalintis gerąja (ir ne tik) patirtimi;
-          organizuoti ir dalyvauti tyrimuose ir apklausose apie socialinį darbą dirbančiųjų darbo sąlygų, darbo užmokesčio, profesijos prestižo ir pan.;
-          bendradarbiauti su kitomis įstaigomis;
-          asociacija turėtų kreiptis į skirtingas sritis kuruojančias institucijas – švietimo, policijos, sveikatos priežiūros ir kt., su kuriomis tenka susidurti socialinį darbą dirbantiems, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo;
-          inicijuoti ir teikti siūlymus dėl socialinį darbą dirbančiųjų darbo sąlygų gerinimo, pvz.: darbo laiko trumpinimo, atostogų ilginimo ir kt.

Trečios diskusijų grupės tema buvo ,,Kokios veiklos gali sustiprinti LSDA Vilniaus skyriaus bendradarbiavimą?“. Diskusijas moderavo LSDA Danutė Grigelevičienė. Dauguma grupės dalyvių vieningai nutarė, kad asociacijos nariams būtų naudinga:

-          sąskrydžių organizavimas, išvykų į gamtą, sporto dienų organizavimas (baidarės, dviračiai, šiaurietiškas ėjimas ir t. t.);

-          pažintinės išvykos ir ekskursijos po Lietuvą, išvykos į asociacijai priklausančias įstaigas (tarpinstitucinis bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida);

-          kelionės į užsienio institucijas, keliant socialinių darbuotojų kvalifikaciją ir dalijantis patirtimi;

-          susitikimai ir bendradarbiavimas su kitų profesijų atstovais, jų asociacijomis (mokytojais, gydytojais, slaugytojais ir kt.);

-          bendros neformalios šventės (Kalėdų, Naujųjų metų šventimas ir kt.), kitų renginių organizavimas;

-          stovyklų organizavimas (vasaros poilsio stovyklos prie jūros, jos galėtų vykti kartu su įstaigų klientais ar gyventojais);

-          ,,Draugystės“ stovyklos (kartu su mokymais);

-          bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas;

-          socialinių akcijų organizavimas (tokių kaip ,,Mes matomi“ ir kt.);

-          praktiniai mokymai (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams);

-          informacijos teikimas asociacijos nariams apie laisvas darbo vietas įvairiose įstaigose;

-          bendro susirašymo grupės viešoje erdvėje sukūrimas.

Ketvirtos grupės diskusijų moderatore tapo Ingrida Raichelienė. Grupės diskusijos tema ,,Socialinės akcijos idėjos Vilniuje 2019 metais“. Po audringų diskusijų pateikti šie siūlymai:   

-          mieste organizuoti socialinių darbuotojų eiseną, kurios tikslas būtų atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio darbuotojo veiklą bei statusą;

-          aktyviai paminėti Lietuvos socialinių darbuotojų dieną (pvz., susirinkti prie Baltojo tilto ir upe leisti spalvotus laivelius arba surengti akciją ,,Lapų pynė“, kuriai kiekviena įstaiga nupintų ,,lapų pynę“ vėliau sujungiant šias pynes į vieną, ar pan.);

-          aktyviau viešinti žinias apie socialinio darbuotojo profesiją per visuomenines žiniasklaidos priemones (kurti filmus, reklaminius videoklipus apie socialinio darbuotojo darbą ir rodyti laidose, įvairių labdaros akcijų metu ir pan.);

-          organizuoti socialinių darbuotojų kūrybos parodas;

-          organizuoti atvirų durų dienas socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.

Renginio pabaigoje dalyviai noriai dalyvavo ir  teigiamai atsiliepė apie vykusias diskusijas, suteiktas geras emocijas ir patirtą bendrystės jausmą.

Senjorų namų gyventojai taip pat tapo šventinio renginio dalyviais –  Gyventojų tarybos nariai išrinko ir apdovanojo gražiausius ir skaniausius renginio dalyvių atvežtus obuolių pyragus. O iš įvairių institucijų susirinkę LSDA Vilniaus skyriaus nariai po renginio galėjo apžiūrėti Senjorų socialinės globos namus, susipažinti su jų bendruomenės gyvenimu.

Parengė

Alma Buginytė

LSDA Vilniaus skyriaus valdybos narė

Vilniaus skyriaus šventė

Vilniaus skyriaus šventė

Vilniaus skyriaus šventė

Vilniaus skyriaus šventė

*

LSDA Vilniaus skyriaus narių sąskrydis – šventė

LSDA Vilniaus skyriaus nariai rugsėjo 15 d. sugužėjo į puikią sodybą švęsti profesinės šventės. Į šventę suvažiavo visos Vilniaus skyriaus sudėtyje esančios grupės – už tai nuoširdi padėka socialinių paslaugų įstaigų vadovams, kurie sudarė galimybę renginyje dalyvauti nemažam socialinių darbuotojų skaičiui. Sąskrydyje dalyvavo per 170 socialinių darbuotojų. Puikus oras, sodybos teritorija pražydusi saulėgrąžomis, linksmos atrakcijos prie sodybos vartų pasitiko šventės svečius.

Šventė prasidėjo socialinių paslaugų įstaigas atstovaujančių 18 grupių prisistatymo šūkiais. Čia išmonės, šmaikštumo ir kūrybiškumo socialiniams darbuotojams tikrai netrūko. Socialinių darbuotojų sąskrydžio dalyvius šiltai paveikimo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Rasa Laiconienė. Iškilmingąją dalį vainikavo jau tradicija tapę geriausių Vilniaus socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo apdovanojimai. Apdovanojimams šiais metais buvo nominuotas 21 LSDA Vilniaus skyriaus narys. Vilniaus skyriaus valdyba, įvertinusi pateiktas paraiškas, išrinko nominacijų nugalėtojus:

Vilniaus geriausio metų socialinio darbuotojo 2016  „Šveicariško laikrodžio“ konkurso nugalėtoja - Lucija Luzginova, Vilniaus miesto socialinės paramos centro vyriausioji socialinė darbuotoja, apdovanota šveicarišku rankiniu laikrodžiu.

Socialinio darbo debiuto 2016 apdovanojimas - Alina Šukevič, Valakampių socialinių paslaugų namų socialinė darbuotoja, apdovanota 25 Eur vertės knygyno dovanų kuponu.

Vilniaus geriausio metų socialinio darbuotojo padėjėjo 2016  konkurso nugalėtoja - Irena Averkienė, Prūdiškių socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėja, apdovanota kokybišku skėčiu.

Ar socialiniams darbuotojams šventėje buvo linksma, spręskite iš nuotraukų.

Nuoširdi padėka LSDA Vilniaus skyriaus valdybos nariams, šios šventės organizatoriams.

LSDA Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkė Jūratė Tamašauskienė

 Vilniaus skyriaus šventė  Vilniaus skyriaus šventė Vilniaus skyriaus šventė Vilniaus skyriaus šventė  Vilniaus skyriaus šventė  Vilniaus skyriaus šventė