Suvažiavimų dokumentai

2017 m. gegužės 26 d. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas pritarė LSDA prezidentės asociacijos veiklos ataskaitai, patvirtino Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksą bei asociacijos 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį. 

Pranešimas "Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas – įrankis saugiam socialiniam darbui"

  


 

2016 m. gegužės 20 d. Marijampolėje šaukiamas LSDA suvažiavimas. Remiantis LSDA įstatais, suvažiavimą šaukia Taryba kartą per metus, atstovavimo suvažiavime tvarką nustato Taryba.

Preliminari programa:

  1. LSDA tarybos veiklos ataskaita.
  2. LSDA 2015 m. finansinė ataskaita. 
  3. LSDA įstatų svarstymas.
  4. LSDA veiklos perspektyvos.


2015 m. balandžio 24 d. vykęs LSDA suvažiavimas:

  • patvirtino LSDA įstatų naują redakciją,
  • patvirtino LSDA nario stojamojo įnašo dydį – 1 EUR ir metinio nario mokesčio dydį – 5 EUR, 2 EUR – socialinio darbo mokyklų studentams,
  • išrinko LSDA prezidente Rasą Laiconienę,
  • išrinko LSDA Tarybą:  Alma Neverienė, Saulius Liekis, Zita Jonauskienė, Daiva Pankauskienė, Alma Buginytė, Janina Šokaitienė, Jūratė Tamašauskienė, Edmundas Vaitiekus, Leonora Pocevičiūtė, Angelė Kaušylienė, Kristina Pocienė 
  • į LSDA Etikos komisiją išrinko Rasą Vaitkienę, Nijolę Dirsienę, Virginiją Paulauskytę, Astą Pečiulienę, Viliją Lingienę,
  • patvirtino Finansinės priežiūros komisijos sudėtį: Zinaida Baltramaitienė, Inga Bagdonaitė Miknevičienė, Eglė Bortnikienė.