2017 m. birželio 9 d. atkurta LSDA Rokiškio skyriaus veikla.

Skyriaus pirmininkė - Jolanta Navickienė, VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja -  Jolanta Paukštienė, Rokiškio socialinės paramos centro Obelių savarankiško gyvenimo namų vyriausioji socialinė darbuotoja.

Susirinkime

Susirinkime