2016 m. rugpjūčio 19 d. Klaipėdoje vyko socialinių ir policijos darbuotojų mokymai. Pirmame mokymų etape mokymų dalyviams buvo pristatyti profesinės sveikatos pagrindai ir profesinės rizikos veiksnių valdymo ypatumai, dirbant su socialinės rizikos grupėmis bendruomenėje.

Mokymai vyko įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos paramos projektą "Rizikos veiksnių identifikavimas ir valdymas darbo aplinkoje specialistų, dirbančių su bendruomenių rizikos grupėmis (policijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai)".

Seminare Klaipėdoje  Seminare Klaipėdoje

 

2016-05-20 Marijampolėje vyks Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas 

„SOCIALINIO DARBUOTOJO ĮVAIZDIS VISUOMENĖJE“

*

KONFERENCIJA, SKIRTA PASAULINEI SOCIALINIO DARBO DIENAI 

 „SANTYKIS SOCIALINIAME DARBE – SĖKMĖ AR IŠŠŪKIS?“

2016 m. kovo 15 d.

Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“

Dienos socialinės globos centras, konferencijų salė

(Sausio 13-osios g.6., Vilnius)

 

Konferencijos programa