Mokslinė - praktinė konferencija „Socialinė pagalba žmogui - savęs įprasminimo klausimas“

2019-10-01 14:52

Konferencijos programa:


10.00 – 10.30 – Sveikinimai


10.30 – 10.50 – Instituto istorija...


10.50 – 11.25– “Prasmės paieškos teikiant socialinę pagalbą” dr. Neringa Kurapkaitienė  (MRU)


11.25 – 12.00 –Kaip išsaugoti asmeninį gyvenimą dirbančiam pagalbos žmogui profesijoje: profesinio perdegimo prevencija – galimybės ir rizikos doc. dr. Antanas Valantinas MRU)


12.00 – 12.20 – Klausimai- diskusija


12.20 – 13.15 –  Pietų pertrauka


Darbas grupėse


– Klausimai


13.15 – 14.15  Diskusijos grupėse:  1. Kaip išgyvename prasmę/beprasmybę savo darbe?

  2. Kas  man padeda išlikti?


14.00 – 15.10 – Darbo grupių pristatymas.


15.20 – 17.00 –  20 ESDI gimtadienio tortas. Konferencijos užbaigimas


 


Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai.


Konferencijos mokestis – 5 eurai


 


Prašome registruotis žemiau nurodytame tinklapyje iki spalio 18 dienos:


https://goo.gl/forms/VqLxhACf23FDdsWp2


 Konferencijos mokestį mokėti į MRU sąskaitą


AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590   (iki spalio 18 d.)


Prašytume „mokėjimo paskirtis“ nurodyti pavardę, ESDI konferencija.


 


Lauksime Jūsų konferencijoje!!!


Organizacinis komitetas


esdi.konferencija@mruni.eu