Konferencija „Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai vaikams – ar pastebime pažangą?“

2018-11-02 21:23

Konferencija organizuojama kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu, siekiant paminėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos priėmimą, atkreipti dėmesį į valstybės prisiimtus įsipareigojimus vaikams bei vaiko teisių padėtį Lietuvoje.


Konferencijoje planuoja aptarti pokyčius vaiko teisių srityje, turint omenyje artėjantį Lietuvos periodinį atsiskaitymą apie Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą bei ankstesnes Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto išvadas, taip pat Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto ir kitų organizacijų, institucijų išvadas dėl vaikų teisių padėties Lietuvoje. Taip pat planuojama skirti dėmesį vaiko nuomonės išklausymo, ginčų, susijusių su vaikais, sprendimo alternatyvoms, vaikų padėčiai mokykloje, pagalbos vaikams užtikrinimo bei kitiems aktualiems klausimams.


Konferencijos dalyviams bus pristatyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos iniciatyva į lietuvių kalbą išversti Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto bendrieji komentarai, atskleidžiantys Vaiko teisių konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų normų turinį.


Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2018 m. lapkričio 21 d. 12 val.:


Puslapyje: https://goo.gl/forms/MI73P6zVHInw8tZn1 arba


el. p. audrone.bedorf@vtaki.lt (nurodant vardą, pavardę, el. paštą, atstovaujamą instituciją)


Renginio vieta:


Lietuvos Respublikos Seimas, 1-ieji rūmai, Konstitucijos salė


Gedimino pr. 53, Vilnius.


Kilus klausimams, prašome kreiptis:


tel. (8 5) 210 7176); (8 5) 249 9259; el. p. audrone.bedorf@vtaki.lt