Mokslinė - praktinė konferencija „Socialinio darbuotojo profesinis tapatumas kintančioje visuomenėje“

2018-09-19 16:30

Konferencijos tikslas – diskutuoti profesinio tapatumo, socialinių darbuotojų profesionalumo, socialinio teisingumo raišką ir mokslininkų įžvalgas socialinio darbo praktikos tobulinimui.


 


Konferencijos programa:


10.00 – 10.20 – Sveikinimai


10.20 – 10.40 – Socialinis darbuotojas kaip socialinio darbo profesionalizacijos veikėjas, prof. Vanda Kavaliauskienė ir doc. dr. Valdas Rimkus (KU) 


10.40 – 11.00 – Asmens tapatumo ir socialinio teisingumo sąveika, prof. dr. Povilas Aleksandravičius (MRU)


11.00 – 11.20 – Socialinių teisių konstitucinė doktrina, prof. dr. Toma Birmontienė (MRU)


11.20 – 11.40 –  Socialinio teisingumo ir asmens individualumo atspindėjimas: socialinės rizikos   veiksnius   patiriančios šeimos kontekstas, Rimvydas Augutavičius (MRU)


11.40 – 12.00 – Klausimai


12.00 – 13.00 – Kavos pertrauka


13.00 – 14.30  Diskusijos grupėse:


1.      Socialinis darbuotojas su aukštuoju išsilavinimu - ką jam siūlo darbdavys?


2.      Socialinio teisingumo problema socialinio darbo lauke: pagalbos gavėjo ir pagalbos teikėjo atžvilgiu.


3.      Socialinio darbuotojo profesionalumas: kaip jis atpažįstamas, kas padeda ir kas trukdo jam skleistis


14.30 – 15.30 – Darbo grupių pristatymas.


15.30 – 16.00 – Konferencijos užbaigimas


 


Prašome registruotis žemiau nurodytame tinklapyje iki spalio 18 dienos:


https://goo.gl/forms/VqLxhACf23FDdsWp2


 


Pagarbiai,


Irena Žemaitaitytė


Edukologijos ir socialinio darbo institutas


Mykolo Romerio universitetas


irene@mruni.eu