Narystė

LSDA nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys - turintys socialinio darbo išsilavinimą, socialinių paslaugų srities darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, dirbantys socialinės paramos srityje,  socialinio darbo mokyklų dėstytojai ir studentai.

LSDA narystė prarandama, pareiškus norą išstoti iš organizacijos, nemokant nario mokesčio.

LSDA sudaro skyriai (turintys ar neturintys juridinio asmens statuso), susikūrę teritoriniu, instituciniu ar kitu pagrindu, kai juose yra ne mažiau kaip penki nariai. Pavieniai asmenys gali būti priimti į bet kurį skyrių.

Naujai įsisteigęs skyrius pristato LSDA Tarybai skyriaus steigimo susirinkimo protokolą, narių sąrašą ir nario mokesčio mokėjimo kvitą.

LSDA stojamasis mokestis yra 1 EUR, metinis nario mokestis – 12 EUR, o  socialinio darbo specialybės studentams - 2 EUR. 

50 proc. nario mokesčio sumos ir stojamasis mokestis lieka LSDA skyriams, kita mokesčių suma (50 proc. nario mokesčio) -  pervedama į LSDA sąskaitą LT10 7044 0600 0120 1263, SEB bankas, b/k 70440. į/k 191615997.