LSDA Tarybos nutarimai

2016-02-29 vykusiame Tarybos posėdyje:

 • Pritarta bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija pasirašymui;
 • Nutarta LSDA suvažiavimą  rengti 2016 m. gegužės 20 d. Marijampolės savivaldybėje;
 • Nustatyta atstovavimo suvažiavime norma: į suvažiavimą deleguojamas 1 delegatas nuo 10 grupės (skyriaus) narių; 
 • Nutarta LSDA narių mokesčius už 2016 m. sumokėti iki 2016 m. gegužės 1 d.;
 • Nutarta 2016 m. rugsėjo 27 d. organizuoti Socialinio darbo profesijos 25-mečio minėjimą;
 • Nutarta pakviesti LSDA skyrius iki 2016-03-20 J. Tamašauskienei el. paštu dcsviesa@takas.lt teikti pasiūlymus dėl šventinių renginių organizavimo.

2015-06-12 vykusiame Tarybos posėdyje pasiskirstyta veiklos sritimis:

 • Daiva Pankauskienė – atsakinga už Marijampolės ir Alytaus regionus;
 • Leonora Pocevičiūtė – atsakinga už Šakių, Jurbarko ir Žemaitijos regionus, neįeinančius į Klaipėdos krašto asociacijos sudėtį;
 • Alma Nevierienė – atsakinga už Utenos ir Panevėžio regionus,  už LSDA grupių narių sąrašus,  narių mokesčio surinkimo kontrolę;
 • Zita Jonauskienė – atsakinga už Šiaulių regioną;
 • Jūratė Tamašauskienė – atsakinga už Vilniaus regioną, socialinių darbuotojų socialinių garantijų sritį;
 • Saulius Liekis – atsakingas už Klaipėdos regioną ir už LSDA veiklos viešinimą;
 • Angelė  Kaušylienė – atsakinga už bendradarbiavimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis socialinius darbuotojus ir  už LSDA projektinę veiklą;
 • Edmundas Vaitiekus –  atsakingas  už LSDA veiklos viešinimą, LSDA finansų valdymą;
 • Janina Šokaitienė  – atsakinga už sveikatos paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų kuravimą;
 • Alma Buginytė – atsakinga už LSDA projektinę veiklą;
 • Kristina Pocienė – atsakinga už socialinių darbuotojų kompetencijų tobulinimo sritį;
 • Rasa  Laiconienė  – atsakinga už LSDA tarptautinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis.