LSDA skyriai

2016 m. balandžio 21 d. įvyko LSDA Vilniaus skyriaus susirinkimas.

Į jį atvyko 164 Vilniaus skyriaus nariai, 19 grupių delegatai. Susirinkimo pradžioje LSDA prezidentė ir Vilniaus skyriaus pirmininkė Rasa Laiconienė pateikė asociacijos 2015 m. gegužės – 2016 m. balandžio mėn. laikotarpio veiklos ataskaitą. Po Asociacijos veiklos sąstingio nuo 2015 m. gegužės mėn. socialinių darbuotojų labui buvo nuveikta tikrai daug ir reikšmingų darbų.

Susirinkimo metu buvo išrinkta naujos sudėties LSDA Vilniaus skyriaus valdyba. Buvo pasiūlyta nuo kiekvienos grupės į valdybą deleguoti po vieną atstovą. Susirinkimas balsų dauguma išrinko 14 narių valdybą. Valdybos pirmininke pasiūlyta dienos centro „Šviesa“ direktorė Jūratė Tamašauskienė. Šiai kandidatūrai susirinkimo dalyviai  pritarė balsų dauguma. Linkime naujai LSDA Vilniaus skyriaus valdybai sėkmingų ir prasmingų darbų. Taip pat buvo patvirtinti Vilniaus skyriaus delegatai, dalyvausiantys LSDA suvažiavime Marijampolėje.

J.Tamašauskienės pranešimas

R.Laiconienės pranešimas

R.Eičinaitės-Lingienės pranešimas

LSDA Vilniaus skyriaus susirinkimas   Rasa Laiconienė  Vilniaus respublikinės psichiatrijos ligoninės direktoriusJūratė Tamašauskienė   Alma Buginytė   LSDA Vilniaus skyriaus susirinkimas  Po susirinkimo

 

Vasario mėn. susikūrė LSDA Joniškio grupė. Pirmininkė Edita Petraitė.